Najdi si druhou práci nebo chcípni…

Buď si najdeme druhou práci, anebo bankéře zavřeme do pracovního tábora

Bankéř radí, jak na drahotu a inflaci. Již však neříká, že je hlavním viníkem těchto jevů. Jsou to správci a tvůrci peněz, kteří se doposud obohacovali. Západní finanční systém funguje jako parazit. Další symbióza se zdravou společností není možná.

Peníze mají dva úkoly. Zaprvé jsou prostředkem směny, zadruhé mají uchovávat hodnotu. Osudovým nedopatřením se dostala správa a tvorba peněz do soukromých rukou. Peníze totiž nejsou cílem, ale jen prostředkem. Prostředkují směnu a hodnotu. Jak to, že prostředek směny všech statků nedrží stát? Jak je možné, že produkty práce mizí v kapsách bankéřů prostřednictvím měnové inflace?

Nástup západního finančního systému byl třeskutý. Peníze byly odtrženy od jakékoliv objektivní hodnoty. Představují hodnotu samy o sobě. Systém frakčního bankovnictví sám produkuje peníze. Peníze produkuje prostřednictvím dluhu. Dluh jsou peníze! Aby bylo možné splácet dluhy, banky generují další dluhy. Peníze jsou umělé, jsou jen čísílka na monitorech. Nekonečné navyšování výroby pro splácení dluhů není možné. Peníze samy produkují zisk prostřednictvím spekulace. Zpětně bankéři vykupují výrobu a hmotné statky. Veškerá dnešní ekonomická krize jde na vrub majitelů bank.

Samotnou kapitolu představují státní dluhy. Stát si musí půjčovat peníze většinou od někoho, kdo ony peníze vytváří namísto státu. Proč stát nevytiskne peníze sám? Inflace by byla stejná, protože se odvíjí především od množství peněz v oběhu. Proč tedy navíc dluh a úrok? Proč si půjčovat umělé dolary? Musí to tak být, protože jsme ve zlodějském západním finančním systému.

Peníze jsou anonymní (elektronická měna má jen kvantitativní identitu) a umělé. Nicméně jejich páni mají neomezenou moc. Bankéř prostě ohlásí, že bude drahota a inflace. Věci jsou tak daleko, že se už nemusí bát, že ho někdo pověsí. Složí mu jednotlivé vlády i zvolení zástupci v zákonodárných sborech. A jako hlavní viník se ještě vysmívá.

About the author