Je to nespravedlivé!

Národ by zasloužili mnohem větší zdražení. Za tolerování našeho členství v EU a za účast v západním finančním systému jsme hodni mnohem větší drahoty. Vzhledem k tomu, co se děje, je šestnáctiprocentní inflace prd. I když růst technologií by umožňoval radikální zkracování pracovní doby a vzestup blahobytu, všechny ostatní činitele jsou v úplné opozici. A to za vydatné podpory veřejnosti! Vyjmenujme si hlavní důvody, proč by měla být hospodářská situace mnohem horší.

Euro-unijní kulturní revoluce

EU se nachází ve stádiu kulturní revoluce podobně, jako tomu bylo Číně v období Mao Ce-tunga. Vše staré musí pryč. Rolníka v revolučním boji vystřídal intelektuál. Hlavním nepřítelem není kapitalista, ale ‚fašista‘. Společnost musí být otevřená. Liberální demokracie vyžaduje úplnou rovnost. Musí vymizet všechny rozdíly. Nejsou náboženské rozdíly, kulturní ani etnické. Dokonce musí být smazán rozdíl mezi mužem a ženou. Musí zmizet kult západní racionality a povýšenosti, který ničil i samotnou přírodu. Nová společnost bude dokonalá, dokonce i onemocnění musí zmizet. Mezi realizační projekty kulturní revoluce především patří:

-Řízená imigrace.

-LGBT a emancipace žen odstraňující mocenský kult muže bez sexuálních deviací.

-Green deal-ruší fašistický přístup k přírodě. Je třeba se vzdát racionality a obnovit harmonické soužití s přírodou, tak jak tomu bylo v primitivních kulturách.

-Je třeba zničit nemoci. Do toho zapadá kovid agenda.

-Kulturní nepřítel musí být zničen, je třeba odstranit silné státy. Společnost musí být otevřená. Sem zapadá protiruské tažení evropské levice.

Kulturní revoluce se projevuje ve více aspektech. Nicméně uvedený výčet stačí. V dnešní Evropě nelikvidují oponenty rudí gardisté, ale imigranti. Celá evropská společnost je špatná, proto EU realizuje depopulační politiku. Ano, je to jako v Číně za Maa. Rozdíl je v tom, že evropská společnost rychleji zaniká. Pak je rozdíl v tom, že ještě nepropukl hladomor. I když EU realizuje stejně debilní komunistické projekty jako svého času Mao Ce-tung, ještě nezačala bída. A to je nespravedlivé. Bída by se měla dostavit.

Západní finanční systém

V plném proudu je bankovní socializace. Zaměstnanci korporací ani neví, kdo je vlastní. Vše vlastní bankéři prostřednictvím investičních bank a kapitálových společností. Nenajdeme skoro nic, co by neuzurpovali. Můžeme jít od surovin až k půdě a infrastruktuře. Finance dnes vznikají z ničeho. Prostě je generují centrální banky a komerční banky v systému frakčního bankovnictví. Podle střízlivých odhadů je dnes více dluhů, než samotných aktiv na splacení. To proto, že peníze vznikají jako dluh a dluh je rozšířen o úrok a penále. Když si někdo půjčuje peníze, nepůjčuje si práci a hodnoty, ale jen uměle vytvořenou měnu. Dále hlavní zisky pocházejí ze spekulací, které především odírají sektor výroby. Jak to, že v podobném zlodějské systému ještě nevypukla bída?

Konsumní společnost

Klasický hedonistický předpoklad byl uvedený do praxe. Smyslem lidského života jsou libosti. V konsumní společnosti se libost uspokojuje spotřebním zbožím. Tomu odpovídá orientace výroby. Pouze lehké strojírenství hraje prim. Je třeba vyprodukovat co nejvíce levného zboží pro uspokojování krátkodobé libosti. Jednotlivé vlády se toho snaží dosáhnou především prostřednictvím úvěru. Stejně tak domácnosti. To vypadá na první pohled pěkně. Nicméně to má na pozadí zádrhel. Když není investováno do strategických záležitostí ve spojení se silným státem, první nepřízeň osudu v podobě války nebo živelné katastrofy může uvrhnou společnost do bídy.

Jde jen o zjednodušený nástřel. Nicméně uvedené skutečnosti by měly každá zvlášť způsobit ekonomickou katastrofu. Je s podivem, že zatím není v tomto smyslu mnohem hůř. Ale asi brzy bude. Jestli to někdo bude svádět na Putina nebo kovid, měl by si dát pár výchovných facek.

Vít Skalský

About the author