Všichni kradou!!!!

Nedělejte si zbytečné iluze.

Jen na některé se to veřejně provalí.

Politik, poradce, radní, starosta, zastupitel, primátor, funkcionář, lobista atd…..

To jsou funkce, kde se lze dostat k velkým penězům a jen opravdový poctivec si z toho velkého koláče nebude chtít nic vzít pro sebe, protože mu stačí jeho plat.

Ale znáte ta přísloví:

,,Příležitost dělá zloděje!,,

,,S jídlem roste chuť,,

,,Kdo má moc, chce jestě víc,,

Je tu pár zásadních problémů proč tomu tak je a dochází k úplatkářství a korupci:

1.Provázanost byznysu a mafie s politikou a úřady

2. Chybí účinný právní nástroj který by zajistil plnou trestní, hmotnou a osobní odpovědnost

3. Chybí účinný mechanizmus kontroly a vymáhání práva.

4. Občané stále věří slibům ve volbách do zastupitelstev, senátu, parlamentu a jiných manažerských pozic

5. Existuje velká provázanost policie s politikou

Atd…..

Představte si na okamžik, že by se zavedla přímá demokracie, plná trestní, hmotná a osobní odpovědnost bez imunity pro každého městského i státního zastupitele, všechny politiky, poradce, manažery atd.

Jako kontrolní mechanizmus lze bez problému zavést systém samokontroly.

Ten funguje tím způsobem, že každý občan, politik, zastupitel atd. může a nemusí prověřit kdykoliv jakoukoliv osobu kdekoliv v úřadě.

Stačí prověření úplatkářství kdy budete požadovat nějaké urychlení procesu nebo jiný tip služby či osobní výhody protizákonně a nabídnete jako odměnu nějaký ten úplatek.

Pokud ho dotyčná osoba přijme, je vymalováno!!

Tento proces se dá učinit různým způsobem.

No a pak ty důkazy musíte mít komu předat a mít jistotu že spravedlnosti bude učiněno za dost!!

Aby nedošlo k omylu musí se jednat o čin spáchaný vědomě!

Stačí tak málo, aby došlo k nápravě systému ale to už ani není tak o mě, jako o rozhodnutí každého z vás.

Buď budete dál věřit slibům a volit nekonečně dlouho své zastupitele, kterým ponecháte imunitu a další nástroje, které jim umožňují téměř beztrestně krást a podvádět ( model ochrany šmejdů), nebo si můžete sundat růžové brýle a změnit stávající systém zastupitelské demokracie skrze subjekt, který je ochoten vzdát se svých výhod a požitků které dnešní model systému nabízí.

Nebo bude dostatek naštvaných lidí kterým se zkrátka nebude chtít na změnu čekat a …….

Je to na vás.

Denis Novák

About the author