Kdo je generál Pavel?

Generál Petr Pavel je připraven kandidovat na prezidenta. Vstup do KSČ byla prý jeho chyba…

Na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně jsem učil v letech 1986 – 1992.

Ještě v září 1989 ve funkci velitele skupiny a předsedy ZO KSČ ve skupině 27 budoucích armádních špionů, v tříletém tajném kurzu, na VAAZ v Brně, Pavel navrhoval vyloučit z KSČ spolužáky, kteří s ním studovali ve skupině a kteří odmítli podepsat Antichartu. Petr Pavel je veden v seznamech Státní bezpečnosti jako agent pod krycím názvem Pávek.

A po roce 1989, někdy v letech 1993-1994, se nechal doslova koupit druhou stranou a proto měl raketovou kariéru v AČR, když byl prosazen do nejvyšších velitelských funkcí v Armádě ČR, včetně do funkce Náčelníka GŠ AČR a Předsedy vojenského výboru NATO! Fakticky to však byla a stále je jen cílená zpravodajská operace a mediální příprava na prezidenta ČR!

Pokud bude tento člověk prezidentem zvolen, tak to bude unikátní případ, kdy dvojnásobný agent (do roku 1989 agent komunistické státní bezpečnosti a poté i agent jisté mocnosti) se propracoval až do nejvyšších vojenských a politických funkcí! Akorát musíme počítat s tím, že bude i ve funkci prezidenta ČR svým řídícím orgánem nadále řízen. A v čích zájmech? Na to nechť si každý odpoví sám.

Generál Pavel je připraven kandidovat na prezidenta. Řekl, že vstup do KSČ byla jeho chyba. Pro ty, kteří by tě snad chtěli volit, Pavle, jenom drobnou vysvětlivku jak to chodilo. To neokecáš jenom tím, že řekneš, že to byla „moje“ chyba. Kdokoliv z vysoko- školáků se do KSČ nemohl sám přihlásit. Museli Tě oslovit soudruzi z VÚ (Velitelský Útvar), kde jsi sloužil. Ale žádní picmoši. Šajby dobře zapsané nejen na útvaru a odkonzultované na vyšším velitelství, kam VÚ spadal. Na přihlášce za kandidáta KSČ jsi musel mít dva ručitele, soudruhy, kteří tě museli vychválit nejen jako vojáka, ale zejména aktivního a příkladného člena SSM. Tam rovněž bylo, že jsi vyrovnaný s náboženskou otázkou, nemáš nikoho na Západě a jsi zárukou předpokladu dobrého komunisty. Součástí přihlášky bylo i kladné vyjádření Uličního výboru KSČ tvého bydliště. Musel jsi tam uvést důvod, proč chceš vstoupit do KSČ. Všichni jsme to tam uváděli a nepochybuji o tom, že i ty jsi uvedl, to že se chceme aktivní prací účastnit budování vyspělé socialistické společnosti pod vedením KSČ a její hybné síly dělnické třídy a prohlubovat nerozborné přátelství ze Sovětským svazem!

Pokud vím a dobře si to pamatuji, jak jsi dva roky musel chodit na školení kandidátů KSČ. Po dvou letech jsi znovu vyplňoval přihlášku za člena KSČ se stejným obsahem a dvěma ručiteli, kteří tam uvedli, že jsi se osvědčit jako kandidát KSČ a jsi zárukou perspektivního komunisty, který bude hájit zájmy dělnické třídy a pracující inteligence a bude vždy stát na principech marxismu-leninismu. Na otázku jak hodnotíš události 21. srpna 1968, jsi odpovídal, že se jednalo o inter- nacionální pomoc států Varšavské smlouvy, jinak by ses dostal do prdele soudruhu Pavle, a ne do KSČ. A nemohl bys velet pluku. A těch otázek bylo na čtyři plné stránky formátu A 4, jak na přihlášce za kandidáta KSČ, Stejně tak přihlášce za člena KSČ. Mám to, bývalý Náčelníku GŠ NATO, taky za sebou, a ze mně vola nejde udělat. A takových nás bylo 1,800.000 členů a kandidátů KSČ, k datu 1989.

Nepodepisuji se, neboť, pokud bys nějakou „zvláštní“ náhodou byl zvolen, tak se budeš mstít, jak je Tvým zvykem!

Příznivec NO

About the author