Ostuda na ministerstvu obrany

Ministryně obrany Jana Černochová vzkázala „dezolátům“ ( tj. vládním oponentům): “ Idi na chuj!“ (doslova: „Jdi na péro“)

Argot je slovní zásoba užívaná společenskou spodinou. V ukrajinsko-ruském kulturním prostoru je velice oblíbený vulgarismus „idi na chuj“. Je problematické, abychom jednoznačně oddělili ruský a ukrajinský kulturní okruh. Ukrajinský národ vzniká až někdy koncem devatenáctého století tím, že se prostorově ohraničení Rusové začnou nazývat Ukrajinci. Budiž, národ takto může vzniknout. Ale došlo k reálnému oddělení od ruské kultury?

Argot (mluva spodiny) je kulturně podmíněný. Společenská spodina uplatňuje hojně expresivita. Takto má docházet k maximálnímu ponížení recipienta vulgarismů. V ruském kulturním okruhu jsou oblíbeny vulgarismy, které se vztahují k pohlavnímu údu. Car jako vůdce společnosti představuje mužský princip (autorita, racionalita). Společenská spodina však tomu rozumí jinak. Podle spodiny se jedná o dominanci penisu. Car má velké péro, proto vládne. Ženy pak spodina redukuje na nástroj sexuálního uspokojení muže (každý muž je v ruském kulturním okruhu malý car). Z toho vzniklo: “ idi na chuj-jdi na péro“. Žena takto nemá mluvit, ale má jen sexuálně uspokojit muže.

V českém kulturním okruhu společenská spodina spíš používá termíny, které se vztahují k fekáliím. Nicméně, i sexuální argot zde existuje. Nejrozšířenější je asi vulgární spojení: „Vykuř mi péro buzerante!“. Samozřejmě, že se takto titulují mezi sebou pouze muži. Příjemce vulgarismu je takto redukován na ženu, která má pouze poskytnout sexuální uspokojení. „Buzerant‘ navíc odkazuje k pohlavní neschopnosti. Proč Černochová, když používá mluvu odvozenou z falické oblasti, nepoužila přímo tento český ekvivalent?

Proč Černochová chce poslat oponenty na „chuj‘? Vždyť jako žena žádné „péro „nemá. Touží po ponížení? Obdivuje mužskou dominanci? Závidí mužům penis? Co když si bude myslet, že mají Rusové větší „chuje“ než Ukrajinci? Nevymění potom politické barvy?

Když se takto hloupá nána fotí se zbraněmi a mluví o „péru“, zavání to sexuální deviací. Podobná slova by byla přijatelná od Fialy nebo Rakušana. Ale blondýna Černochová? Měli bychom být na pozoru. Můžeme se dočkat čehokoli.

Vít Skalský

About the author