Podzim bude zajímavý

Ideální dovolená je pro mne na českých horách. Nikoli u moře. Přesto, že trávím dovolenou mých snů, chmury z mé mysli nemizí. S vysokým napětím očekávám podzimní události. Každý soudný člověk musí očekávat zasloužený zánik Západní civilizace. Dojde k němu již na podzim? Nebo se změní jen systém? Nebo se na podzim jen zrychlí náš pád? Samozřejmě, že můžeme jen těžko soudit. Ve hře je příliš mnoho proměnných. Může přijít bída, válka nebo cokoli dalšího, co doprovází rozpad civilizace. Alespoň v tom je jistota, že dobré to nebude, protože stav společnosti je zoufalý!

Průměrný bílý Evropan odkojený propagandou kulturního marxismu je méněcennější než africký primitiv z rovníkové oblasti. Ten má alespoň nějaké hodnoty, které tvoří kvalitu člověka. Multikulturní Evropan nemá nic. Tvrzení, že všechny kultury jsou si rovny, předpokládá úplnou ztrátu hodnot. V základních antropologických rovinách došlo k rozpadu. Ačkoli je člověk přirozeně nábožensky založený, Evropan ztratil náboženskou víru. Přestože je člověk přirozeně společenská bytost, postmoderní Evropan se neidentifikuje ani se základními jednotkami soužití jako je rodina a národ. Dnešní Evropan se štítí vlastních tradic, proto je zcela bezcenná a vykořeněná bytost. Postmoderní levicová filosofie odmítla racionalitu. Výsledkem musí ztráta kontaktu Evropana s praktickou vědou.

Morální a mentální dekadence má za důsledek zločinný politický systém. V liberální demokracii vládne spodina už tak celkově špatné společnosti. Ideologie, která považuje matematiku nebo jazyk za fašistické relikty bělošské společnosti, dnes absolutně dominuje. Výsledkem je Green deal a další blbosti. I černoch nebo muslim se alespoň reprodukují. Zdegenerovaný běloch není schopen ani toho.

Současná politická a ekonomická krize pouze následuje výše uvedené. Jde o nutný vývoj. Nemůže to být jinak, pokud nedojde k hlubším změnám na metaempirické úrovni.

Zatím je čekání na politickou změnu jako čekání na zázrak. Populističtí, liberálně demokratičtí klauni, jež dnes tvoří páteř takzvané opozice, mohou jen drobně zpomalit pád. Pro reálnou změnu by bylo nutné, aby se společnost natolik změnila, že by byla schopna u nás vyprodukovat desítky tisíc mladých mužů, kteří by byli ochotni přinést vysokou oběť za ideu. To je zatím v nedohlednu. Marnost nad marnost. Politická aktivita dnes nemá cenu. Spíš jde v tomto smyslu jen o kratochvíli bez reálných výsledků. Zbývá jen modlitba. Podzim bude zajímavý.

About the author