ČESKÁ KŘIŽOVATKA

Autor: Ladislav Malý

Jako už tolikrát v minulosti, opět náš národ stojí na křižovatce dějin.

Situace v naší republice silně připomíná rok 1947, ale v obráceném gardu. Tenkrát, oblouznění svobodou, že opět máme svou republiku, a navíc národně homogenní, bez vyhnaných Sudeťáků, naše levicová vláda nadšeně přijala hospodářskou poválečnou pomoc od Spojených států, tzv. Marshallův plán ekonomického rozvoje. Československá proexportní ekonomika potřebovala rozjet a k tomu byly nutné velké investiční injekce ze strany, od níž se očekávala solvence. Navíc Američané toužili vytěžit naše rudné doly na Jáchymovsku, bohaté na uranovou rudu. Jen za nevyužité haldy tzv. hlušiny nám slibovali tučný poplatek.

Byli posláni dva vládní poslové k Nejvyššímu generalissimu Stalinovi, aby nám dovolil přijetí amerického plánu, že i oni, Sověti, na tom nebudou tratit…Nic naplat, soudruh Nejvyšší nám zakázal západní ekonomický rozvoj vedoucí k hmotnému blahobytu, jak se ukázalo na Západě v 50. letech minulého století. A tak naše levicová vláda odmítla účast na Marshallově plánu. Odmítla tak ve prospěch ideologie, nikoliv ve prospěch svého národa. Co potom v dalších letech následovalo, nemusím vypisovat; za čtyřicet let jsme se ekonomicky propadli mezi rozvojové země. Mimo jiné uranové doly spadly zadarmo Sovětům do klína…

Roku 1989 jsme se zbavili komunistické ideologie, ale nezbavili se komunistů, a hlavně komunistického myšlení, jež poznamenalo nás všechny.

Je obecně známý fakt, že dnešní Západ není to, co býval v letech padesátých kam se emigrovalo. Západní sionisté (neomarxisté) skrze kulturní revoluci, kterou prosazuje tzv. čtvrtá internacionála Lva Davidoviče Bronštejna (Trockého), ve spojení se sionismem, postupně krok za krokem ovládla a zmocňovala se hlavně vysokých škol a univerzit, nositelé těchto zvrácených myšlenek ovládli redakce televizních stanic a tisku, odtud pak pronikli do politických centrál státu. Zhoubná, extrémně levicová sionistická ideologie působí duchovní mrzačení lidí a celých národů bílé rasy; pomocí smrtícího koktejlu gender kultury a imigrace, v obalu zednářských lidských práv člověka z roku 1789, představuje dnešní západní státy, a to všechno se děje za účasti pravicových a křesťanských vlád, takže celé toto levicové sionistické absurdní divadlo nese pravicový vývěsní štít.

Není pochyb o tom, že západní sionistické centrály se snažily přihřívat svou polívčičku na Pražském jaru v roce šedesátém osmém, kdy národ spontánně toužil zbavit se bolševického jha. Po okupaci Československa sovětskou armádou si západní sionisté uvědomili, že kýženou porážku komunismu lze provést jedině v samotném hnízdě Říše zla, tj. v moskevském Kremlu. Jejich snaha doznala úspěchu, a víme, co potom následovalo.

Dnešní Rusko není, co bývalo, nelze se na něj dívat skrze SSSR; došlo tam ke změně, asi jako na Západě. Nástupem V. Putina na post presidenta Ruské federace v roce 2000, je v Rusku patrná společenská snaha o návrat k národním kořenům, k ruské tradici, k znovuoživení křesťanské církve a její nezastupitelnou úlohu ve společnosti, při současné rozumné, autoritativní demokracii. Rusko se vzmáhá k nebývalé ekonomické prosperitě. Např. za vlády bolševiků byl SSSR dovozcem obilí, z Kanady a odjinud, dneska obilí vyváží… Vláda Ruska si nehraje na žádnou ideologii, protože si je vědoma, že nejdůležitější starostí vlády je starost o vlastní národ, o občany, kteří chtějí žít normální život.

Obraná vojenská akce na Ukrajině, kterou ruská armáda zahájila k záchraně své ruské menšiny žijící na východě Ukrajiny, jíž hrozil zánik v moři ukrajinských neonacistických fanatiků, se Západu zdá být agresí. Sami ale neonacističtí Ukrajinci podporovaní Americkou vládou celý válečný konflikt vyprovokovali a dnes už na Ukrajině bojují nejen se zbraněmi EU, ale i bojují jednotky amerických speciálních sil i jiných západních států. Aby nějak uškodil Rusku, vyhlásil Západ, tedy i ČR, proti Rusku ekonomické sankce. A jak se ukazuje, v praxi to ničí státy EU, obyvatelé chudnou, roste inflace, je akutní nedostatek energie, zatímco v Rusku musejí přebytečný plyn pálit, jak se říká – pánubohu do oken…

Chápu, že pro mnohé české občany, zvyklé na papouškování názorů z médií, je těžké se v tom orientovat: Kdo je ten zlý a kdo je ten dobrý? Je třeba si uvědomit, že svět prochází neustálou proměnou, a to nejen v přírodě, ale i v dějinách a v politice: Kdo v politice byl dříve přítel, je dneska může být nepřítel – a vice versa. Jedině stálá a neměnná hodnota je náš národ, jeho kultura a dějiny, který byl tisíc let duchovně zformován křesťanstvím, a naše země. A tomuto národu by měla naše vláda sloužit -, od nás k tomu dostala puvoár!

Bohužel jsme svědky, jak česká vláda nedbá na svoje občany, ale zajímá ji především ideologie sionismu a té slouží. Jsme součástí tzv. Evropské unie, odkud k nám přicházejí všechny ty špatnosti, o nichž se výše zmiňuji.

Český národ odmítá sionismus, na rozdíl od českých politiků a vlády. Dokonce i stát Izrael odmítá sionismus, proto postavil na svých hranicích pětimetrový plot s žiletkovým drátem. Protože kdyby tak neučinil, přestal by už dávno existovat.

Česká vláda jako jediná vláda v Evropě bere ideu EU smrtelně vážně, nejen že posílá těžké vojenské zbraně Ukroušům do války, ale tvrdošíjně stojí i za sankcemi proti Ruské federaci. A tak se nedivme, že Rusové do Evropy neposílají ani plyn, ani ropu či jiné pro náš průmysl nutné komponenty. Náprava je jednoduchá – zrušme alespoň pro náš stát proti Ruské sankce! Zachoval se tak maďarský premiér V. Orbán, proč ne my?

Když nám, Čechům, teče do bot, jsme schopni se sdružit a vytvořit nátlakovou akci. Tentokrát by akce měla směřovat proti vládě pětikoalice. Vládu kolaboranta Fialy je třeba smést na smetiště, z představitelů protivládních demonstrací vytvořit vládu Národní jednoty, která by vyhlásila předčasné volby. K tomu je ovšem nutné, aby zapracovaly odbory a jejich svazy, bez stávky to sotva půjde. Vláda vzešlá z předčasných voleb musí přestat dodávat zbraně Ukroušům, zrušit sankce proti Rusku, a naopak s Ruskem navázat hospodářskou spolupráci podobnou těm smlouvám, jaké máme se západními státy. V další fázi je nutné vystoupit z tzv. EU, agresívního paktu NATO a vyhlásit neutralitu. To ovšem neznamená nemít armádu, ba právě naopak: Česká armáda by chránila pouze svou republiku a své občany.

Jedině tento politický směr je pro náš národ správný. Není to směr ani na západ, ani na východ, ale je to středoevropský směr.

Praha, 5.9.2022,

About the author