Mimořádný sjezd NO zvolil za předsedkyni Janu Matějnou a potvrdil tvrdou linii boje proti oportunistům,kolaborantům a zrádcům nacionalistického hnutí.

Dne 20.dubna 2019 proběhl v Praze-Vinohradech mimořádný sjezd politického hnutí Národní obroda,který zvolil nové vedení hnutí,schválil změny v programu a potvrdil nastoupený směr boje Národní obrody.

V první části sjezdu bylo takzvaně vypráno špinavé prádlo,vyřešeny problémy s minulostí a schváleno trestní oznámení na bývalého předsedu Vacha a správce webu Malinského.Tím byla definitivně uzavřena tato kausa.

Po dobrém obědě,vynikajícím hovězím gulášku jsme přešli k hlavní části sjezdu.Byla schválena finanční zpráva za rok 2018,bylo odsouhlaseno zvýšení členských příspěvků na 100 Kč měsíčně,schváleny změny v programu hnutí,v rozsáhlé diskuzi byly schváleny akce na rok 2019 a byla potvrzena tvrdá linie boje proti rádoby nacionalistům,všem těm oportunistům,kolaborantům a zrádcům nacionalistického hnutí.

Poté bylo přistoupeno k volbě nového výkonného výboru a komisí strany.Všichni navržení kandidáti byli zvoleni jednohlasně v přímé volbě,jak je u NO zvykem.

Předsedkyní NO byla zvolena mladá a perspektivní Jana Matějná,výk.místopředsedou byl potvrzen Pavel Matějný a místopředsedou byl nově zvolen Pavel Weisgarber.Předsedou Celorepublikové smírčí a revizní komise zvolen Bedřich Tvrdý,členy Stanislav Filip a Ladislav Ších.Předsedou Kontrolní komise Svatopluk Černý,členy Michal Němeček a Romana Frieselová.Všem zvoleným kandidátům přejeme mnoho úspěchů v práci a činnosti NO.

V závěru založili pražští členové MO Praha,předsedou se stal Stanislav Filip,místopředsedou Svatopluk Černý.Blahopřejeme.

Výkonný výbor NO

About the author