Nové akce Národní obrody a vznik Mladé národní obrody

Dne 1.6.2018 proběhla v Praze schůze Národní obrody,která probrala výhled činnosti a nadcházejíci akce.Byla prodiskutována spolupráce s Mladými nacionalisty a Nezávislými nacionalisty.Členská základna rovněž pověřila výkonný výbor NO k jednání s nacionalistickými skupinami a neparlamentními stranami ohledně koalice do krajských voleb.Rovněž jej pověřila navázáním kontaktů a spolupráce s nacionalistickými stranami napříč Evropou.
Nejbližšími akcemi NO je 5.ročník nacionalistického kempu,jež se uskuteční ve dnech 5.-7.července 2019 na Vysočině,abychom byli ke všem spravedliví a všichni to měli stejně daleko.Další akcí je společný výlet na Obersalzberg 8.srpna 2019.Pokračuje se v akci Naplňme misky,která končí 28.10.2019 a je zaměřena na pomoc psům v útulcích.
Dne 1.6.2019 proběhl také ustavující sjezd mládežnické organizace Mladá národní obroda,která bude působit v rámci spolku Národní obroda,která si klade za cíl sdružit mladé nacionalisty od 15 do 25 let.Je organizací skutečně nezávislou,se zvoleným vedením,nikoliv dosazeným oportunistickým vedením politické strany.Ke zvolení předsedou blahopřejeme Stanislavovi Šimkovi a místopředsedou Ondřeji Peštovi…Jen tak dál a houšť.Mládí vpřed…
Jeden lid,jeden boj,jedna víra.

                                                        

About the author