Návštěvou Terezína proti imigrační politice vlády a neschopnosti Policie ČR

Dne 29.června 2019 členové Národní obrody a Mladých nacionalistů navštívili pevnostní město Terezín,aby vyjádřili svůj protest a podporu mladé dívce,která byly v nedalekém Lukavci znásilněna černým migrantem s kriminální minulostí,který se k nám dostal přes zelenou hranici z Německa.Národní obroda se opět stala jedinou nacionalistickou formací ochotnou takovou protestní akci uspořádat a nést ,jak se říká kůži na trh.Ostatní opět neudělali zhola nic,takže zde je na zvážení,koho podporovat a koho ne.Proč Terezín ano,či ne nechám na posouzení facebookovým bojovníkům a kecalům.Ale kde jste byli v sobotu vy????
Je třeba říct rozhodné ne zločinům vůči obyvatelům ČR páchaných uprchlíky,rozhodné ne otevřeným hranicím ČR,kde k nám může kdokoliv,třeba členové ISIS.Rozhodně přestat vydávat milióny korun na činnost uprchlických a jim podobných neziskovek,když podle samotné vlády u nás žádní uprchlíci nejsou…My jednoho potkali na dílnici D 8 u Zdib,a byl skutečný…Takže něco je tu špatně…
Rovněž Policie ČR věnuje radši spousty sil a lidí na kontrolu příspěvků na facebooku a špatným komentářům,než bezpečnostní situaci v České republice.Počet trestných činů u nás rozhodně neklesá,jen je administrativními kličkami a hodnoceními uměle snižován.Samo Ministerstvo vnitra potvrzuje,že cizinci se podílejí na polovině organizovaného zločinu a zpáchali 10 procent objasněných trestných činů,při počtu cizinců na území ČR,jež je 564 000,tj cca 5 procent obyvatel.
.Znásilnění za rok 2016, tedy § 185, bylo uvedeno na 227 rozsudcích, přičemž 41 případů (18,0 %) zavinili cizinci, což je vysoce nadprůměrný podíl. Pokud se dále zaměříme na méně četné trestné činy, kde však výrazně převládají pachatelé s cizím státním občanstvím, pak je to § 348 Padělání a pozměňování veřejné listiny s 490 cizinci na 650 případů (75,0 %), § 268 Porušování práv k ochranné známce s 60 cizinci na 110 případů (55,0 %).
Takže i zde je něco velmi špatně.K samotné vládní politice je asi zbytečné se vyjadřovat.

Děkujeme všem za účast na naší protestní akci.A jestli se ptáte měla smysl???Odpovím,ano,měla.Jeden čin je více než tisíce slov.
Jeden lid,jeden boj,jedna víra.
Pavel Matějný,výkonný místopředseda NO

About the author