Co udělá Magistrát hl.města Prahy???

Adresát: Magistrát hl.města Prahy
Mariánské nám.2
Staré město
110 00

Odesílatel: Národní obroda
P.O.Box č.2,Kamenice,251 68
e-mail:info@narodniobroda.cz
tel.720 952 068
Pavel Matějný,výkonný místopředseda hnutí

Ve věci: Žádáme tímto o zákaz pochodu Prague Pride dne 10.8.2019

Odůvodnění: Na základě Zákona č.84/1990 Sb.o právu shromažďovacím,žádáme Magistrát hl.města Prahy na základě opakovaného porušování zákona o zákaz pochodu Prague Pride dne 10.8.2019.Zákon je porušován zejména:
par.10/1/odst.b. dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti.
odst.c. jinak porušovat ústavu nebo zákony.
/3/…nutné omezení dopravy a zásobování,bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva.

Na základě kamerových záznamů Magistrátu a Policie ČR z uplynulých ročníků,je zřejmé,že se průvodu účastní osoby mladší 18,mladší 15 let a dokonce novorozenci.Dochází k páchání množství trestných činů,což je dostatečným důvodem k zákazu pochodu.
1.Dochází k nemravnému chování na veřejnosti,resp.k nevhodnému obnažování.Toto se děje i mimo trasu průvodu,takže zde nějaká výmluva na karneval rozhodně neplatí.Je zde naplněna skutková podstata tr.činu dle par.358 Výtržnictví.
2.Při účasti nezletilých osob dochází k naplnění tr.činu par.217 Ohrožování výchovy mládeže.
3.Transparenty vyzývající k upálení policistů a násilí jsou dle par. 364 Podněcováním k trestnému činu.
V součtu je zřejmé,že jsou dány zákonné důvody k zákazu Prague Pride.Pokud tento pochod nebude Magistrátem zakázán,upozorňujeme na Listinu základních práv a svobod,článek 19,2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.A článek 23,Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

                                 V Praze dne 14.7.2019

                Za NO výkonný místopředseda Pavel Matějný

About the author