Do krajských voleb jednotně na vlastenecké nadstranické kandidátce

Dne 22.února 2020 proběhla v Olomouci politická jednání mezi Národní obrodou/NOB/ a Sdružením pro republiku – Republikánskou stranou Čech,Moravy a Slezka/SPR-RSČMS/.Jednání se zúčastnili za republikány předseda Pavel Mužný a Jiří Dufek,za NOB předsedkyně Jana Matějná a výk.místopředseda Pavel Matějný,za profesní sdružení JAUNER Stanislav Šimek.

Bylo konstatováno,že jedinou nadějí úspěchu je jednotná kandidátka napříč vlasteneckým spektrem,jakékoliv hraní si na vlastním stranickém písečku je výsměchem a zradou všech nacionalistů a vlastenců.Musí to být kandidátka skutečných vlastenců,ne těch módních a kabaretních,co si na vlastence jen hrají a podporují komunisty a sionisty,či další vlastizrádce.Kandidátka musí být nadstranická,chceme spolupracovat,ne se někomu podřizovat…Bylo dohodnuto,že budou osloveny další politické subjekty,aby kandidátka byla co nejširší a oslovila co nejvíce voličů,což je logicky v každých volbách naším cílem.Jednání bylo věcné,konstruktivní,došlo ke shodě názorů a byla uzavřena rámcová dohoda o společné kandidátce.

Věříme,že naše výzva k jednotné kandidátce bude vyslyšena.

NOB,SPR – RSČM

About the author