Jde o zločin z nenávisti!

Vypadalo to, že vláda mnohonásobně předražuje elektřinu vyrobenou v elektrárnách postavených za socialismu z důvodu krádeže. Zdálo se, že vláda odpojila republiku od levného plynu, aby uspokojila své pány v zahraničí. Sebevražda před Úřadem vlády nám však otevírá oči.

Vláda nenávidí staré a chudé lidi. Myslí si, že jsou to dezoláti. A stejně jako dům v dezolátním stavu je určený k demolici, tak je člověk v dezolátním stavu určený k likvidaci. Vláda předsudečně usuzuje, že staří a chudí jsou proruští švábové. A z této předsudečné nenávisti plyne, že proruští švábi mají být vyhubeni.

Nebylo jasné, proč naše vláda bojuje s předsudečnou nenávistí a nenávistí proti skupině osob. Říkali jsme si, co je to za nesmysly. Teď je to zřejmě. Členové vlády projektují do ostatních své vlastní motivy. Nenávidí skupinu osob pro jejich společenské zařazení. Předsudečně o nich předpokládají, že jsou proruští švábi.

Zdražování energii pravděpodobně bylo zaprvé motivované účelem likvidace jisté skupiny osob, zadruhé až krádeží. Daná skupina mohla být takto záměrně uvedena do existenční nouze. Jde o zločin z nenávisti (hate crime), motivovaný předsudečnou nenávistí (prejudicial hatred). Výsledkem je genocida (genocidium). Mrtvý muž před Úřadem vlády nemusí představovat ani viditelnou špičku ledovce. Skrytá realita může být mnohem horší. Zastavme předsudečnou nenávist!

(pietní místu u Úřadu vlády, foto Pražský deník)

About the author