Vedení NOB

Předseda

Jana Matějná

Výkonný místopředseda

Pavel Matějný

Místopředseda

Pavel Weisgarber

Celorepubliková smírčí a revizní komise

Předseda

Ladislav Ších

Členové

Stanislav Filip

Josef Holub

Kontrolní komise

Předseda

Bc. Jan Korbelka

Členové

Věra Maslenová

Romana Frieselová