Prohlášení výkonného výboru

Prohlášení výkonného výboru politického hnutí Národní obroda č. 1 ze dne 12.2. 2019 ke změně ve funkci předsedy hnutí.
Dne 30.12.2018 byl Výkonným výborem (VV) pozastaven výkon funkce předsedy hnutí p.Vachovi na základě zasedání Celorepublikové smírčí a dozorčí komise,dále jen CRSK.Na základě zasedání CRSK ze dne 29.12.2018 a 5.1.2019 a osobního pohovoru ze dne 19.1.2019,po nesplnění stanovených pokynů a nařízení CRSK a VV v termínu do 30.1.2019 byl pan.Vach ke dni 31.1.2019 z NO vyloučen.Výměna na postu předsedy hnutí byla nezbytnou nutností,aby hnutí konečně začalo fungovat jak má,zatajování informací,netransparentního hospodaření,nulové propagace hnutí a hlavně neplnění daných slibů jsou tímto již jen minulostí.Funkce předsedy nebyla řádně předána v daném termínu do rukou Výkonného výboru,pan Vach zůstal Národní obrodě mnohé dlužen.Stav financí je zřejmý z transparentních účtů.Je třeba chytit do plachet svěží jarní vítr a pohnout se mílovými kroky kupředu.Bylo zrušeno prohlášení předsedy,protože za 8 měsíců jsme se nedozvěděli vůbec nic a nově nahrazeno prohlášením Výkonného výboru hnutí.

Jeden lid,jeden boj,jedna víra.

Výkonný výbor Národní obrody