O nás

Politické hnutí Národní obroda 

je zcela novým pojmem ve spektru aktuálních politických subjektů naší  země. Vzniklo na základě přání a svobodné vůle občanů České republiky,  kterým není lhostejný současný stav v naší společnosti a vývoj naší země  po tzv. sametové revoluci. Jsme mladým a perspektivním politickým  hnutím, odhodlaným oslovit široké masy všech slušných občanů. Snažíme se  ukázat a uplatnit reálnou chybějící cestu pro většinu slušných občanů  této země s maximálním využitím možností, které jsou dnes v naší  republice možné. Působíme v rámci politického systému po celém území  České republiky a jsme hnutím nacionalistickým, které usiluje o  uplatnění principu svobody, demokracie, sociální spravedlnosti, rovných  příležitostí a odpovědnosti za rozvoj cestou parlamentní a přímé  demokracie. Hájíme společnost rovných příležitostí a podporujeme  sociální odpovědnost občanů i právnických osob. Prosazujeme respektování  právního řádu, ochranu práv a svobod a respektování práv a svobod  ostatních. Naši členové se aktivně podílejí na rozvoji našeho životního  stylu – na rozvoji kultury práce, kultury volného času i lidských vztahů  a práci s mládeží. Trváme na maximální odpovědnosti vůči budoucím  generacím. Usilujeme proto o zachování kulturního dědictví, trvalé  zlepšování životního prostředí a nezvyšování veřejného dluhu.  Realizujeme programové cíle hnutí v souladu se zákonem o sdružování  v politických stranách a v politických hnutích.