Masaryk terorista

Masaryk – terorista!

Pro naši generaci, ale hlavně generaci otců a dědů, je to BOMBA! Je to něco neuvěřitelného!

S velkým zájmem jsem si přečetl knihu od Milana Syručka „Odtajněno: atomová bomba i na Prahu?“ M. Syruček je známým redaktorem Mladé fronty, Radiožurnálu a i jiných zpravodajských médií, účastnil se řady mezinárodních akcí, jako renomovaný novinář procestoval celý svět. Na základě tajných dokumentů, zveřejněných Národním bezpečnostním archivem Spojených států, jehož členem je i M. Syruček, se v knize prezentují jednotlivé dějinné události jaksi za oponou, které jsme my, starší, ve XX. století vnímali skrze média.

Nebudu čtenáře unavovat svými postřehy o knize, ale s jednou událostí bych se rád s širší veřejností podělil. Na stránce 118 knihy Syruček nás informuje o atentátu na Lenina v roce 1918.

V listopadu v r. 1918 byl Lenin zvolen předsedou Rady lidových komisařů, tak se nazývala vláda Sovětského Ruska, později nazývané Ruská sovětská federativní socialistická republika.

Dne 30.srpna Lenin promlouval k dělníkům v jedné továrně v Petrohradě. Lenin byl znám svým nepřátelským postojem k československým legiím, vzniklým za války v Rusku z našich a slovenských vojenských zajatců. Na schůzi opět přesvědčoval k boji proti této „armádě kapitalistů“. Poté když přišel k svému autu, třikrát na něj vystřelila eserka Fanny Kaplanová (Židovka); k akci jí naverboval a browing předal eser a doubleagent Boris Savinkov. V březnu r. 1918 se Savinkov v Rusku dvakrát sešel s Masarykem a Masarykův finančník mu předem zaplatil za 200 000 rublů za atentát na Lenina. Savinkov navštívil Masaryka na Pražském hradě v r. 1921, byl to britský agent a bývalý agent carské rozvědky. Tady Syručkova informace končí.

Nekončí ale naše další dedukce o příběhu českých legií. Je obecně známo, že celou tu slavnou „říjnovou revoluci“ v Rusku iniciovali a zaplatili američtí sionisté. Spojili se s ruskou emigrací působící v Evropě a za pomoci německé tajné služby byli tito vycestováni do Ruska. Na konta komunistických revolucionářů v Rusku přistávaly tučné sumy z bank USA. V té době Masaryk s Benešem vytvořili v exilu český Národní výbor; byli napojeni na sionistické centrály v USA a v Londýně, s jejichž pomocí – a hlavně penězi – zřizovány vojenské legie v Rusku. V užším vedení sionistů bylo rozhodnuto, že Československé vojenské legie pojedou domů transsibiřskou železniční magistrálou do Vladivostoku, kde se nalodí na lodi židovských rejdařů. Lenin s tímto rozhodnutí nesouhlasil, proto zřejmě musel zemřít. Sionisté k tomu použili našeho „tatíčka“ Masaryka; ten se spojil s anglickým agentem Savinkovem a ten k „eliminaci cíle“ použil eserku Kaplanovou.

Vyvstávají ale další otázky: Opravdu musel Lenin zemřít jenom pro jeho názory na české legie? Nebylo v tom vyrovnávání účtů anebo nenávist někoho? Proč musely naše legie cestovat na Sibiř, když blíž k domovu byla cesta na západ? Opravdu sionisté českým legiím nezištně zaplatili výstroj, výzbroj, ešalony vlaků, cestu po moři až k evropským břehům? Nebylo to zaplaceno z ruského carského zlatého pokladu, který legionářům padl do rukou?

Pro nás, pro české občany, je informace o Masarykovi jakožto zločinci, kolosální bomba! Vyplývá z toho, že Masaryk, pozdější lidem tolik opěvovaný president Československa, jemuž se stavěly pomníky skoro v každé vsi, byl nejen filosemita – napůl Žid -, ale také se svým činem zařadil do řady teroristů jako je Jásir Arafat, Bin Ládin s jeho Al-kaidou, jako byli teroristé z StB, kteří vyprovokovali např. kauzu v Babicích, anebo jejich učitelé z KGB, kteří mají na svědomí monstrprocesy v Moskvě v letech třicátých, ale i např. v Praze po tzv. únoru procesy proti demokratickým občanům.

Anebo že by Masaryk zaplatil za humanitní atentát?

L. Malý. 4.3. 2023

About the author