Prohlášení výkonného výboru

Prohlášení Výkonného výboru politického hnutí Národní obroda č.2. ze dne 13.2.2018 k volbám do Evropského parlamentu.

My,nacionalisté Čech,Moravy aSlezska sdružení v politickém hnutí Národní obroda,vědomi si odpovědnosti před svou zemí a národem,jsme vždy usilovali o společnou kandidátku všech pronárodních vlasteneckých sil. Již potřetí za sebou,v krajských volbách 2016,parlamentních 2017 a nyní 2019 do Evropského parlamentu se její vytvoření nezdařilo.Proč???Díky hodnotovému oportunismu,kolaboraci s kdekým a kdečím,zradě nacionalistického programu těmi,kterým byla spolupráce nabízena.Ať už to byly politické strany nebo různé skupiny,mnoho jejich vůdců nezná ani elementární základy slušnosti,jakou je třeba odpovědět na zprávu nebo email.Peníze pochybných figurek či kmotrů jsou jim bližší,než společný boj a skutečná spolupráce.Osobní ega a úzké stranické zájmy opět převážily nad zájmy celku,zájmy nacionalistů a českého národa.Všichni spolu bychom měli šanci uspět,takto je bezvýznamné se těchto voleb účastnit. Národní obroda se nezařadí do toho stáda,jak se říká kůlu v plotě,čekající na jedinou věc,jak ten pověstný žid s nataženou rukou,zda dosáhnou na státní finanční příspěvek,a na ničem jiném jim nezáleží…

Proto se voleb do Evropského parlamentu nezúčastníme.

Jeden lid,jeden boj,jedna víra…

Výkonný výbor NO